Personal & team coaching

  • Je hebt een medewerker met uitzonderlijk potentieel (high potential) en je wil hem/haar optimaal begeleiden om het potentieel waar te kunnen maken.
  • Je wil een nieuwe leidinggevende professionele ondersteuning bieden omdat je beseft dat de eigenschappen die de medewerker zover brachten in zijn loopbaan niet dezelfde eigenschappen zijn die hem als leider succesvol zullen maken.
  • Je wil de integratie en impact van opleidingen vergroten door ook persoonlijke begeleiding te voorzien om de inzichten concreet te vertalen naar de specifieke realiteit van ieder team en individu.
  • Je wil ondersteuning voorzien voor een situatie die discretie vergt en daarom best individueel begeleid wordt.
  • Je hebt te maken met een team in moeilijkheden. Je wil de hulp van een externe professional om de leidinggevende (en het team) te begeleiden en uit te zoeken welke bijsturingen nodig zijn.

We leven in een wereld die voortdurend in beweging is, nog weinig zekerheden biedt, steeds complexer wordt en waar informatie weinig eenduidig is. We merken dat dit in veel bedrijven het vertrouwen onderuit haalt. In zo’n situaties krijgen menselijke – maar weinig functionele – gedragspatronen de bovenhand. De performantie en de veerkracht van een team kan hierdoor sterk geremd raken.

Leiderschap en samenwerking zijn belangrijker dan ooit. Het is een evenwichtsoefening die inspanning vergt maar eens bereikt slechts kleine bijsturingen nodig heeft. Het zelfsturend potentieel van de groep wordt aangesproken en het team kan duurzaam resultaten neerzetten.

Ik kan leidinggevenden (en eventueel hun teams) begeleiden om uit te zoeken wat nodig is om het delicate evenwicht binnen een groep te herstellen en zo het zelfsturend vermogen van de groep opnieuw aan te spreken

Contacteer me met een korte beschrijving van de situatie en dan bespreek ik graag met jou een voorstel tot samenwerking.